Rotterdam Partners richt Rotterdam Economic Council op

Rotterdam Partners lanceert de Rotterdam Economic Council. Hierin zitten 65 bestuurders van toonaangevende bedrijven en maatschappelijke-, culturele- en kennisinstellingen uit Rotterdam. Rotterdam partners zal hun expertise ondermeer gebruiken voor het aantrekken van meetings en congressen.
 Met de oprichting van de Rotterdam Economic Council wil  Rotterdam Partners de kennis in de stad mobiliseren om te komen tot een breed gedragen economisch beleid. De leden van de Council vormen een afspiegeling van de Rotterdamse economie. Binnen de Rotterdam Economic Council zullen concrete projecten worden geïnitieerd. De Council zal nauw optrekken met het college van burgemeester en wethouders.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb: “De oprichting van de Rotterdam Economic Council biedt het college van burgemeester en wethouders een uniek platform om de dialoog aan te gaan met Rotterdamse ondernemers en bestuurders en te komen tot effectieve antwoorden op verschillende economische uitdagingen. In een tijd waarin lokale overheden steeds meer taken krijgen overgeheveld is deze publiek-private samenwerking van groot belang.”

Fred van Beuningen, directeur Rotterdam Partners: “Met de Rotterdam Economic Council zijn we in staat rondom belangrijke projecten pragmatische coalities te sluiten tussen gemeente, ondernemers en kennisinstellingen en zo te werken aan de versterking van onze economie en het vestigingsklimaat van de stad.” 

De Rotterdam Economic Council komt een aantal keer per jaar bij elkaar. Het centrale thema van de eerste bijeenkomsten is de ‘Next Economy’. Tijdens deze bijeenkomsten zal worden stilgestaan bij de vraag welke kansen en bedreigingen er zijn voor de toekomstige Rotterdamse economie in het licht van wereldwijde trends (onder andere technologisch, bestuurlijk, sociaal, politiek).  De `Next Economy´ staat tevens centraal tijdens de International Advisory Board (IAB) van Rotterdam, die in mei 2015 plaats onder leiding van Jan Peter Balkenende en wordt ondersteund door Rotterdam Partners.

Rotterdam Partners wil krachtige verbindingen maken tussen partijen in de stad. Hiervoor werkt Rotterdam Partners ook samen met zo’n 170 ondernemers, instellingen en organisaties die actief zijn op de zakelijke- en/of toeristische bezoekersmarkt. Daarnaast heeft Rotterdam Partners de Rotterdam Knowledge Ambassadors opgericht. Dit netwerk van 29 Rotterdamse wetenschappers, onderzoekers en andere experts werkt samen met Rotterdam Partners Convention Bureau om de stad verder te promoten als congresbestemming. Ook de R´damse Nieuwe, een community van Rotterdammers uit allerlei sectoren, in de leeftijd van 18 tot 35 jaar, maakt deel uit van Rotterdam Partners en initieert projecten die bijdragen aan de versterking van de Rotterdamse economie.