Samenwerking IDEA en Climat Neutral Group

De eerste IDEA-ledenbijeenkomst van dit jaar, op 24 februari in het Drijvend Paviljoen in Rotterdam, stond in het teken van MVO. De bijeenkomst was tevens de kick off voor de grotere samenwerking tussen IDEA en Climate Neutral Group. Een bedrijf dat organisaties en individuen helpt bij klimaatneutraal ondernemen en leven.
Tijdens de bijeenkomst werd vastgesteld dat de bureaus zelf geen grote vervuilers zijn, maar dat zij wel de krachtige spin in het web zijn. Zij kunnen opdrachtgevers adviseren en toeleveranciers selecteren en daarmee het verschil maken. Ook bleek dat de reeds bestaande ”reglementen” op het gebied van CO2-compensatie de meeste IDEA-leden niet ver genoeg ging. Sinds vorig jaar bieden de IDEA-bureaus standaard compensatiemaatregelen aan voor de CO2-uitstoot die bij een evenement vrijkomt. Maar daarmee is slechts één van de negatieve effecten ongedaan gemaakt. Er kan ook veel reductie aan de voorzijde gedaan worden, zo bepleitte Hans Baggerman van het Drijvend Paviljoen. Wat betreft keynote speaker Reinoud Wolff van Goed & Groen gaat het er vooral om dát je iets doet en eerlijk bent in je motivatie. Green Washing, waarbij een bedrijf zich groener voordoet dan het is, is uit den boze.

Climate Neutral Group bood ter plekke aan om hun services naar IDEA uit te breiden met consultancy op het gebied van reductie. Daarnaast gaf Rein Korthals Altes, de Green Event Officer van IDEA, aan bezig te zijn met het in contact brengen van allerlei partijen om zo tot een branchebreed en gezamenlijk manifest te komen. “Maar omdat dit ambitieuze plan waarschijnlijk nog wel enige tijd nodig heeft, ga ik vast met Climate Neutral Group om de tafel zitten om een verkort handvest, een soort tien geboden, op te stellen waarnaar de IDEA leden zich zouden moeten gedragen” aldus Rein Korthals Altes. “Nu de overheid minder belang lijkt te hechten aan duurzaam inkopen, is het juist extra belangrijk dat we zelf in dat gat springen”.

www.ideaonline.nl