Samenwerking VGF en NBTC krijgt vervolg

De positieve resultaten die door het Voorfinancierings- & Garantiefonds (VGF) en NBTC Holland Marketing (NBTC) in de afgelopen twee jaar zijn behaald in hun gezamenlijke investering om de naamsbekendheid van het garantiefonds voor internationale congressen te vergroten, hebben ertoe geleid dat deze samenwerking voor de komende drie jaar wordt voortgezet. Daartoe hebben bestuursleden Maurits van der Sluis (Penningmeester VGF), Hans den Dekker (voorzitter VGF) en Eric Bakermans (NBTC Holland Marketing) een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend.
Om het organiseren van internationale meerdaagse congressen in Nederland te stimuleren, hebben het ministerie van Economische Zaken, NBTC Holland Marketing en zo’n twintig partijen uit de congresbranche eind jaren tachtig het Voorfinancierings- & Garantiefonds (VGF) opgericht. Het fonds helpt congresorganisatoren om opstartkosten en andere financiële risico’s af te dekken door een tweetal regelingen aan te bieden: een voorfinancieringsregeling waarbij organisatoren, kosteloos en renteloos, tot 90.000 euro kunnen lenen om eventuele opstartkosten mee te financieren en een garantieregeling waarbij het fonds tot een bedrag van 90.000 euro garant staat voor een eventueel verlies, dat veroorzaakt is door tegenvallende deelnemersaantallen. Deze regelingen kunnen afzonderlijk of in combinatie gebruikt worden.

In 2014 en 2015 is vooral veel aandacht gegeven aan het vergroten van de kennis over het VGF bij professionals binnen de Nederlandse congresbranche (PCO’s, vertegenwoordigers van locaties en destinaties).  De komende drie jaar wordt er daarnaast nog meer focus gelegd op vertegenwoordigers van wetenschappelijke verenigingen, kennisinstellingen, universiteiten en academische ziekenhuizen.
 
Het informeren van buitenlandse professionals door deelname aan buitenlandse beurzen en netwerkmomenten heeft in 2015 vrijwel direct geleid tot een toename van aanvragen van buitenlandse congresorganisatoren. Aangezien VGF een unieke tool binnen Europa is, zal het derde speerpunt zijn: het blijven vergroten van de naamsbekendheid van het VGF in het buitenland.