Fieldlab evenementen

Sector start fieldlab programma voor versoepeling coronamaatregelen

De evenementensector is van start gegaan met het opzetten van een zogenaamd fieldlab programma om bij te dragen aan een eventuele versoepeling van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Er wordt gekeken naar verschillende aspecten zoals bijvoorbeeld luchtkwaliteit, consumentengedrag, vervoer en bezoekersaantallen per vierkante meter.

Het programma is een initiatief van de hele sector, van zakelijke tot publieksevenementen en van cultuur tot sport. Zij zijn verenigd in het EventPlatform en de Alliantie van Evenementenbouwers.

Terug naar het oude normaal

Marcel Elbertse, lid van de stuurgroep fieldlabs: “De bouwstenen die een evenement vormen, kunnen worden geanalyseerd. Vragen kunnen worden benoemd, onderzoeksopdrachten kunnen worden verstrekt. In een brede samenwerking van overheid, wetenschap en evenementenbranche wordt zo gewerkt aan het beheersen van gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Wij willen hiermee werken aan het doorgroeien en indien nodig bijstellen van evenementen. Met als hoofddoel: terug naar het oude normaal, 100 procent evenementen draaien!”

Wetenschappers en kennisinstellingen

Het programma is opgestart naar aanleiding van de gesprekken die de evenementenbranche heeft gevoerd met diverse ministeries en heeft als gezamenlijke ambitie om, binnen de kaders van veiligheid en gezondheid, verschillende elementen te toetsen die inzicht kunnen bieden om te komen tot versoepelingen. Het fieldlab programma is daarbij mede opgezet samen met wetenschappers en kennisinstellingen, de Topsectoren Creatieve Industrie en Live, Sciences & Health en CLICKNL. Daarbij wordt het programma ondersteund door de ministeries van VWS, OCW, EZK en JenV.