Stimuleringsfonds Utrecht werpt eerste vruchten af

Het stimuleringsfonds dat provincie Utrecht voor dit jaar beschikbaar heeft gesteld voor internationale congressen heeft geleid tot bidprocedures voor tenminste 16 wetenschappelijke congressen. Op basis van het aantal definitieve boekingen begin juni 2013 heeft het fonds van 100.000 euro al een omzet realiseert van ruim 800.000 euro. Deze waarde zal in de loop van het jaar verder toenemen, zo verwacht Toerisme Utrecht.

De provincie Utrecht besloot om per januari 2013 een stimuleringsfonds van 100.000 euro in het leven te roepen. Dit stimuleringsfonds ondersteunt organisatoren die kennisevenementen organiseren die passen in de speerpunten van de provincie Utrecht. Dit betreft de thema’s Life Science, Zorg, Duurzaamheid en Creatieve industrie.

Ralph de Vries, gedeputeerde provincie Utrecht: "Door de wetenschappers, het bedrijfsleven en de overheden met elkaar te verbinden, ontstaat er een goede voedingsbodem voor het uitbouwen van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe kennis die er toe doet. Het financiële duwtje in de rug voor de organisatoren van de kennisevenementen, stimuleert de organisatoren om het evenement in de provincie Utrecht te laten plaatsvinden. En juist dit is de opzet van het fonds. In Utrecht bevinden zich waardevolle, wetenschappelijke instellingen die ‘thuis’ hun podium verdienen, in plaats van het congres te organiseren in andere steden of in het buitenland."

Het stimuleringsfonds wordt beschikbaar gesteld via Toerisme Utrecht. In samenwerking met de stad Utrecht en het destinatiemarketingbureau Bosscher & Klein wordt invulling gegeven aan de acquisitie van kennisevenementen.