Whitepaper The Future Role and Purpose of Convention Bureaux

Strategische alliantie van Europese congresbureaus wil Europees kenniscentrum

National Convention Bureaux of Europe heeft een whitepaper gepubliceerd over de rol en het doel van nationale congresbureaus in de toekomst. De strategische alliantie van 28 Europese congresbureaus schetst hierin haar visie over de verdere ontwikkeling van congresbureaus in het komende decennium.

Post-Covid-19-wereld

De whitepaper is bedoeld om het gesprek op gang te bregen in de evenementengemeenschap over de sector in een post-Covid-19-wereld. Het schetst een beeld van de belangrijkste rollen die de nationale congresbureaus kunnen spelen om duurzame waarde te creëren en met welke nieuwe spelers en gevestigde partners zij zullen samenwerken. Ook gaan de samenstellers in op de belangrijkste kwalificaties en vaardigheden die nodig zijn om de komende jaren tot bloei te komen.

Congresbureaus van de toekomst

Door de toekomstige markt- en stakeholderbehoeften te onderzoeken heeft National Convention Bureaux of Europe vier cruciale rollen vastgesteld die de komende jaren de agenda en strategie zullen bepalen voor de evenementenindustrie.

Het evenementen-ecosysteem moet opnieuw worden opgebouwd en toekomstbestendig gemaakt door middel van nieuwe samenwerkingsverbanden en vaardigheden.

Europees kenniscentrum

De strategische alliantie van Europese congresbureaus wil een Europees centrum oprichten dat gegevens en kennis over zakelijke evenementen verzameld en analyseert. Het open delen van data is van wederzijds belang en een belangrijke troef voor toekomstige business intelligence en waardecreatie in de evenementenindustrie, stelt ze.

Blauwdruk nieuwe ecosystemen

Kijkend naar effectieve relaties met nieuwe belanghebbenden, benadrukken de auteurs het belang van het Triple Helix-model van dynamische interacties tussen universiteit, industrie en overheid als een blauwdruk voor het bouwen van nieuwe ecosystemen voor kennisgeneratie, ondernemerschap en innovatie.

Om de resultaten en de culturele ontwikkeling binnen en buiten organisaties positief te beïnvloeden, benadrukt de whitepaper ook het belang van specifieke zachte vaardigheden, waaronder gebruikersgericht en mensgericht denken of behendigheid, flexibiliteit en veerkracht. Die zijn naast een reeks harde vaardigheden noodzakelijk voor toekomstige strategie, beleid, technologie en communicatiebehoeften.

Download whitepaper

De whitepaper “The Future Role and Purpose of Convention Bureaux” kan hier worden gedownload.