Subsidieregeling ‘Innovatief reizen van en naar het station’ verlengd

De minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, heeft besloten de aanvraagtermijn van de subsidieregeling ”Innovatief reizen van en naar het station” uit te breiden. Subsidieaanvragen voor het efficiënter, makkelijker en leuker reizen van en naar het station kunnen tot 1 februari 2011 bij Agentschap NL worden ingediend.De oorspronkelijke termijn liep af op 1 november. De minister  wilde echter meer potentiële aanvragers in de gelegenheid stellen om hun aanvraag in te dienen. Vandaar dat zij de termijn naar 1 februari heeft verlegd. Het bleek dat het opzetten van een project – met name als er meerdere partijen bij betrokken zijn – enige tijd aan voorbereiding vergt, waardoor veel partijen de oorspronkelijke inzendtermijn niet konden halen.

De subsidieregeling is bedoeld voor ideeën die op een vernieuwende manier het reizen van en naar het station comfortabeler, makkelijker en betrouwbaarder maakt. Het beschikbare budget is drie miljoen euro. Alle ideeën die hulp kunnen gebruiken bij de ontwikkeling ervan, kunnen met een adviseur van Agentschap NL worden overlegd. Meer informatie over de wijze van indienen, procedure van beoordeling en de mogelijkheden voor persoonlijk advies staan op de website www.agentschapnl.nl/vanennaarhetstation.

Tot 1 februari 2011, 17.00 uur kunnen subsidieaanvragen worden ingediend voor de regeling Innovatief reizen van en naar het station.
De subsidieregeling Innovatief reizen van en naar het station is een onderdeel van de maatregel Nieuwe vormen van voor- en natransport van het Actieplan ‘Groei op het Spoor’. Dit Actieplan is opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het subsidieprogramma wordt uitgevoerd door Agentschap NL.

Meer info: www.agentschapnl.nl