Symposium voor congresprofessionals uit de medische sector

Op 11 december aanstaande houdt het LAB een symposium, speciaal voor professionals uit de (para)medische congresmarkt, in  Postillion Hotel Utrecht Bunnik. De bijeenkomst gaat in op uitdagingen en trends op het gebied van communicatie wat betreft de dagelijkse bezigheden en rondom het organiseren van congressen. 
 

Onderwerpen en sprekers zijn:

Paneldiscussie tussen specialisten uit de congres- en vergaderindustrie: over de relatie tussen organisator en aanbieder; hoe kun je elkaars verwachtingen waarmaken?  Over communiceren en onderhandelen met aanbieders uit de congresmarkt. Wat zijn elkaars verwachtingen en hoe zorg je dat iedereen zich aan afspraken houdt? Het publiek haakt aan bij de discussie.

Sponsoring uit de farmaceutische industrie door Marjan Hoogenboom, Healthcare Compliance Manager bij Roche: Wat wordt er verwacht van de bijeenkomsten waarbij zij optreden als sponsor? Hoe kan er een duurzame samenwerking worden aangegaan en behouden?

Aaf Brandt Corstius zorgt voor een interactief en effectief intermezzo.

Gerrit Heijkoop, How Can I be Social: Wilt u het aantal deelnemers aan uw congres verdubbelen? Mensen werkelijk betrekken bij de activiteiten van uw organisatie? Meer kennis en vragen mobiliseren? Door naast de fysieke deelnemers, ook een online publiek slim te bedienen tijdens uw congres, is het mogelijk het bereik en de betrokkenheid binnen uw organisatie enorm te vergroten. Dit wordt gepresenteerd aan de hand van een case van het congres van de KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) 
 
Personen die betrokken zijn bij de communicatie binnen hun (para)medische vereniging of congressen, zijn van harte welkom. Voor hen is deelname kosteloos. Naast leden van verenigingen en medewerkers van academische centra zijn die middag ook partners van het LAB -locaties en services uit het hele land- aanwezig.

Meer informatie over het programma kan gevonden worden op www.het-lab.nl/symposium