Utrecht biedt stimuleringsfonds om conferenties binnen te halen

De provincie Utrecht stelt dit jaar het Stimuleringsfonds Kennisevenementen opnieuw beschikbaar. Dit fonds investeert in de acquisitie van meerdaagse nationale en internationale wetenschappelijke congressen die aansluiten bij de stad en regio Utrecht.

De regio Utrecht profileert zichzelf als hotspot in Europa voor gezond stedelijk leven en een wereldwijd concurrerende bestemming in het hart van Nederland. Pioniers op het gebied van gezondheidszorg, biowetenschappen, digitale media en duurzaamheid hebben van de regio een innovatiehaard gemaakt. Academische instellingen werken samen met vooruitstrevende bedrijven om een goed geschoolde beroepsbevolking af te leveren. Kennisevenementen maken daar een belangrijk onderdeel van uit. Daarom biedt de provincie het Stimuleringsfonds Kennisevenementen opnieuw aan.

Subsidie-thema’s: gezond, groen en slim

De meerdaagse (inter)nationale wetenschappelijke congressen die het fonds ondersteunt passen bij de thema’s gezond, groen en slim. De subsidie is bedoeld voor non-profit organisaties, nationale of internationale wetenschappelijke instellingen en verenigingen of een bevoegde vertegenwoordiger daarvan. Het geld kan aangevraagd worden tot 1 januari 2026 en wordt verstrekt als er voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • Het is een nieuw kennisevenement (op de thema’s groen, gezond en/of slim) in de provincie Utrecht;
  • Er is sprake van een bijeenkomst van minimaal één dagdeel waaraan tenminste vijftig personen deelnemen;
  • In geval van een internationaal kennisevenement komt ten minste 50 procent van de deelnemers uit het buitenland.

Hoeveel vergoedt het stimuleringsfonds?

Voor zowel nationale als internationale kennisevenementen geldt dat de subsidie tot maximaal de hoogte van de totale subsidiabele kosten bedraagt. Tot de subsidiabele kosten behoren alle toerekenbare kosten van het betreffende kennisevenement, zoals kosten van de organisatie, de locatie, de catering en de marketing.

Verder geldt dat de subsidie voor nationale kennisevenementen maximaal 7,50 euro per deelnemer per dag bedraagt, tot een maximum van 7.500 euro. Voor internationale kennisevenement geldt een subsidie van ten hoogste 10 euro per deelnemer per dag tot een maximum van 15.000 euro. Contactpersoon voor vragen is Monique André de la Porte van het Utrecht Convention Bureau.