De coronacrisis raakt de evenementensector hard

Verwachte jaaromzet evenementenbranche slechts 26 procent van oorspronkelijke prognose

Een peiling in de evenementenbranche door het Eventplatform laat zien dat de verwachte jaaromzet in 2020 in de sector gemiddeld nog maar 26 procent zal zijn ten opzichte van de prognose voor de coronacrisis. Navraag bij de bedrijven leert dat op 1 oktober bijna 52 procent van de werknemers in de branche hun baan kwijt is.

Door de coronacrisis is de evenementenbranche begin maart volledig tot stilstand gekomen en van herstel is nog lang geen sprake. Aanvullende sectorspecifieke steunmaatregelen zijn onontbeerlijk om grootschalig verlies van banen, bedrijven en daarmee kennis en innovatiekracht te voorkomen, stellen de in het Eventplatform samenwerkende branche- en vakverenigingen. Het voortbestaan van een totale keten en infrastructuur van een internationaal hoog in aanzien staande sector staat zwaar onder druk.

Uitblijvend herstel

“De beperkingen, anderhalvemeter afstand, gasten moeten placeren, terughoudendheid bij opdrachtgevers, inreisbeperkingen voor internationale bezoekers en de voorbereidingstijd voor zakelijke bijeenkomsten; het resulteert in een omzetterugval van meer dan 80 procent en een langdurig uitblijvend herstel’, zegt Riemer Rijpkema namens het Eventplatform.

De sector realiseert normaliter een jaaromzet van 7,4 miljard en is goed voor ruim 100.000 werkplekken. De economische spin-off voor lokale economieën is aanzienlijk. De Nederlandse beurzensector alleen al droeg in 2019 minstens 4 miljard bij, zo blijkt uit de vorige week gepubliceerde Beurzen Monitor.

Banenverlies

Gemiddeld genomen wordt 26 procent van het aantal gewerkte uren in de branche gewerkt door flexkrachten. Deze inhuur is volledig stopgezet en daarnaast is de verwachting dat op 1 oktober van ruim 25 procent van de werknemers in loondienst afscheid zal zijn genomen.

“Met ruim 100.000 werkplekken in de branche, kun je uitrekenen hoe ernstig de gevolgen zijn”, aldus Riemer Rijpkema. “De branche doet er zelf álles aan om de crisis het hoofd te bieden. Van het maximaal verlagen van kosten door het opzeggen of aanpassen van inkoop- en servicecontracten en huurovereenkomsten, tot het verkopen van materieel en het detacheren van personeel en dus helaas ook het ontslaan van werknemers. Vanzelfsprekend worden er nieuwe concepten ontwikkeld en zijn we creatief, maar het is allemaal niet voldoende en ook de huidige steunmaatregelen zijn niet toereikend.”

Steunmaatregelen ontoereikend

Uit de door het Eventplatform uitgevoerde inventarisatie blijkt ook dat bijna 10 procent van de ondernemers in de sector niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de vaste lasten. Daarnaast is de hoogte van de tegemoetkoming voor veel bedrijven een druppel op de gloeiende plaat.

Sinds een aantal maanden is de branche constructief in gesprek met de overheid over aanvullende steunmaatregelen. Het Eventplatform benadrukt dat de resultaten hiervan van levensbelang zijn voor het voortbestaan van talloze bedrijven en banenbehoud voor tienduizenden mensen.

Fieldlab evenementen

Daarnaast hoopt de sector op verdere verruiming van maatregelen en opdrachtgevers die de waarde en relevantie van bijeenkomsten, juist nu, inzien en benutten. De sector heeft in samenwerking met de overheid het Fieldlab Evenementen ontwikkeld. Het Fieldlab Evenementen draagt middels kennis en gevalideerde maatregelen bij om de verruiming van de richtlijnen verantwoord te kunnen versnellen, waardoor de sector zo snel als mogelijk terug kan naar een genormaliseerde, maar ook veilige, situatie.

Eventplatform

Het Eventplatform is het overkoepelend overlegplatform van branche- en vakorganisaties in de zakelijke evenementenbranche, CLC-VECTA, Dutch Venue Association, IDEA, Genootschap voor Eventmanagers, G14, MPI, NVBO, ONCE, Platform Cultuur Locaties en Verhurend Nederland.