Genootschap voor Eventmanagers bijeenkomst cases in Karel V

Vier compleet verschillende succesvolle event cases

De grootste intocht ter wereld, geheel georganiseerd door en met vrijwilligers.  Een succesvolle tour door Nederland om donaties te werven op basis van co-ownership. Een hip loyaliteitsprogramma als alternatief voor de droge stof die telefoonverkopers doorgaans voorgeschoteld krijgen.  Optimaal netwerken in strak geregisseerde relatie-evenementen tegen het decor van de Olympische Spelen.

Genootschap voor Eventmanagers bijeenkomst cases in Karel V

Deze vier compleet verschillende cases kreeg een vijftigtal leden van het Genootschap voor Eventmanagers op 25 oktober voorgeschoteld in Karel V in Utrecht.  De aanwezigen werden in vier groepen verdeeld die rouleerden over de vier tafels waar de voor de genoemde evenementen verantwoordelijke event managers hun verhaal vertelden. Door deze setting kon eenieder makkelijk vragen stellen om de gepresenteerde case verder uit te diepen.

Raymond Borsboom, voorzitter van de Stichting Intocht Sinterklaas Amsterdam, kreeg gelijk de volle aandacht bij zijn toehoorders door zijn Sinterklaasquiz.  Daarna vertelde hij over de totstandkoming van de geheel door vrijwilligers gedragen intocht van Sinterklaas, die op 18 november 2012 voor de 74e keer wordt gehouden en waar zo’n 300.000 bezoekers op af komen.

Sonja Werner van War Child vertelde over de tour door Nederland met Radio 538 met als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor de hulp aan oorlogskinderen. Volgens haar is het succes van deze inzameling vooral te danken aan het feit dat beide partners eigenaar en bedenker van het uiteindelijke evenement zijn. Haar ervaring is dat het beter is een dergelijke partnership blanco in te gaan en samen tot een plan te komen, dan een geheel ingevuld plan voor te leggen aan de beoogde partner met de vraag of die wil meewerken.

Frits Drijver van Brilman & Partners presenteerde het KPN Kings programma dat het communicatiebureau ontwikkelde voor de telecomaanbieder. Daar waar telefoonverkopers doorgaans overladen worden met feiten over nieuwe abonnementsoorten en dergelijk, is er nu een loyaliteitsprogramma waarbij de informatieoverdracht voor 70% uit fun bestaat en 30% uit feiten. Aanjaagacties rond Koninginnedag en het EK-voetbal zorgde voor een sterke aanwas bij de community met een eigen website en facebook-pagina. Met een continue stroom van funfacts, competities en prijzen wordt het platform levendig gehouden.

De betrokkenheid van Randstad bij de Olympische Spelen, als sponsor van NOC-NSF, zal geen geheim zijn. Bijzonder was wel het inzicht dat Fleur Funke en Bernadette Tilman gaven in het eigen relatie-evenement in Londen, compleet met draaiboeken en al. Vanaf het eerste telefoontje of iemand mee wilde en mocht gaan, waarbij duidelijk werd gemaakt dat de genodigde een eigen bijdrage moest betalen, tot en met de reünie na de Spelen. Diverse groepen trokken tijdens de Spelen met elkaar op, waarbij veel is gedaan om het netwerken binnen de groep zoveel mogelijk te entameren.

Op 13 november komen de Freelance Event Professionals bijeen om een aantal bijzondere cases van hun leden voor het voetlicht te brengen.