Vijftien nieuwe congresambassadeurs voor Groningen

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Ubbo Emmius Colleghie (UEC) zijn er 15 nieuwe leden geïnstalleerd, die zullen optreden als ambassadeurs voor Groningen als congresbestemming. De bijeenkomst op 23 februari in Martiniplaza werd dit keer gecombineerd met de viering van het 20-jarig jubileum van het Groningen Congres Bureau (GCB).
De combinatie educatieve UEC-middag met het GCB-symposium Meet-Greet-Sleep-Eat was een doorslaand succes. Het thema was ”The art of conference”, met als centrale vraag: Hoe kan de inzet van kunst(vormen) de uitkomsten en impact van kennisdeling versterken? Aan de hand van een aantal inleidingen en workshops werden de deelnemers geïnspireerd om op een andere manier te kijken naar zowel kunst als congresseren. Verder was er een informatiemarkt en de viering van 20 jaar GCB op het VIP-plein.

Op het VIP-plein werden ook de 15 nieuwe leden van het Ubbo Emmius Colleghie geinstalleerd. Elk van deze nieuwe leden heeft de afgelopen twee jaar een prominente rol gespeeld in een internationaal congres in de regio. De nieuwe UEC-leden kregen de oorkonde uitgereikt door Prof.dr. Elmer Sterken, Rector Magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen. Sterken werd zelf ook als nieuw lid geinstalleerd door de Voorzitter van het Presidium van het Ubbo Emmius Colleghie: Prof.dr. Ruud R.M. Bos. Sterken was de initiatiefnemer van het vooraanstaande internationale Coimbra-congres in 2014, het jaar dat Rijks Universiteit Groningen (RUG) 400 jaar bestond.
 

Op de foto

Bovenste rij: Herman Wanningen (initiatiefnemer Fish Passage 2015), Prof.dr. E. Sterken (Coimbra 2014),  Drs. A. Nimis (Cohehre 2014), Dr. W. Jager (ESSA 2015), Dr. C.S. Gooskens (Methods in Dialectology 2014), Dr. H. Velthuijsen (USE 2015), Prof.dr. A. van der Schaft (MTNS 2014, Prof.dr. C. von Stuckrad (Religion and Pluralities of Knowledge 2014), Prof.dr. R.R.M. Bos (voorzitter Presidium Ubbo Emmius Colleghie) en Jan Anton Koster (NGOPV 2015).
Onderste rij: Prof.dr. B. Kooi (initiatiefnemer AIML 2014), Yolanda Beenen (Itract 2014), Prof.dr. R. Sanderman (ICBM 2014), Dr. S. Jager (Eurocall 2014), Dr. H.A.M. van Lieshout (USE 2015),  Prof.dr. M. Hagedoorn (ARHP 2014) en Mariska G. Pater (Directeur Groningen Congres Bureau).

De vijf nieuwe leden die ontbreken zijn: Prof.dr. M.H. Verspoor (initiatiefnemer TLD 2 – 2015),  Heleen Hoogeveen MSc (International GSMS PhD Develeopment Conference 2015), Prof.dr. P. van Dijk (ISH 2015), Dr. H. Reintsema (ISMR 2015), Remco Havenith (NGOPV 2015).