Voorwaarden Voorfinancierings- & Garantiefonds versoepeld

De voorwaarden van het Voorfinancierings- & Garantiefonds(VGF) zijn versoepeld. Zo staat het fonds nu voor honderd procent garant en kan de aanvraag korter voor de aanvang van het congres worden ingediend. Het VGF is bedoeld om organisatoren van internationale, meerdaagse congressen in Nederland meer financiële zekerheid te geven.
‘, ‘Het Voorfinancierings- & Garantiefonds helpt congresorganisatoren om opstartkosten en andere financiële risico’s af te dekken tot een bedrag van € 90.000,- en dient als stimulans om internationale congressen te initiëren. Het VGF combineert twee afzonderlijke regelingen: een Voorfinancieringsregeling en een Garantstellingsregeling.

De voorwaarden zijn nu op drie punten gewijzigd:
• De voornaamste wijziging is dat het VGF nu voor 100% garant staat. Voorheen moest de organisator zelf een derde garantsteller vinden voor 25% van het garantiebedrag.
• De termijn voor het indienen van een aanvraag is bijgesteld naar uiterlijk acht maanden voor aanvang van het congres. Voorheen was dat twaalf maanden.
• De congresbegroting dient opgesteld te worden door een partij die aantoonbare ervaring heeft in het organiseren van een internationaal, meerdaags congres in plaats van de verplichting dat deze opgesteld moest worden door een Professional Congress Organiser (PCO).

www.vgfholland.nl‘, ‘