Waarom online vergaderen funest is voor onze creativiteit

Fysiek vergaderen bevordert meer onze creativiteit dan online vergaderen. Dat is op zich geen verrassing, maar het wordt nu ook echt bevestigd door onderzoek dat is gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Nature. Wanneer je elkaar face-to-face treft, ontstaan er aantoonbaar vaker innovatieve ideeën dan wanneer je virtueel vergadert.

Melanie Brucks, assistent professor Business Marketing aan de Columbia Business School, onderzocht de afgelopen vier jaar of videobellen, oftewel online vergaderen, invloed heeft op creatieve en innovatieve ideeën. Voor het onderzoek namen zij en haar medeonderzoekers studenten en werknemers onder de loep. Voor de studie werkten de deelnemers in duo’s aan verschillende opdrachten. Soms virtueel, soms persoonlijk. Voor de opdrachten moesten de tweetallen nieuwe ideeën bedenken voor alledaagse dingen als bubbeltjesplastic of een frisbee. De objecten lagen in een kamer. Een studentenjury beoordeelde hoe creatief de ideeën waren.

Daarnaast werd software gebruikt die de oogactiviteit analyseerde. Het bleek dat de duo’s die virtueel vergaderden, meer tijd besteedden aan het kijken naar hun partner op het scherm, dan naar de opdracht. Ook herinnerden de deelnemers zich minder van de kamer als zij digitaal vergaderden, dan wanneer zij daadwerkelijk in de ruimte aanwezig waren. Volgens Brucks ligt bij de online vergaderingen de focus te veel op het videocontact, waardoor vernieuwende ingevingen minder goed de ruimte krijgen.

High-tech brainstormsessies

Het onderzoek ging een stap verder door eenzelfde soort test te doen bij verschillende ingenieurs uit diverse landen. Ze werken voor een telecombedrijf en werden willekeurig ingedeeld in tweetallen. De één vergaderde online, de ander face-to-face, met als doel een nieuw product voor het bedrijf te bedenken. Volgens Bruck volgde hieruit dezelfde soort resultaten. Het bleek dat video-vergaderingen niet alleen effect hadden op creativiteit bij simpele opdrachten, maar ook bij high-tech brainstormsessies. Daaruit concludeert de onderzoekster dat het dus niet uitmaakt of je vaker gebruik maakt van digitale vergader-opties, de creativiteit blijft minder stromen.

Uit het onderzoek bleek dat de virtuele vergaderingen niet op alle vlakken funest waren. Hoewel de creativiteit eronder lijdt, werden praktische zaken net zo makkelijk besproken als dat face-to-face gebeurde. Dat gold onder meer voor evaluaties en het beste idee uitzoeken.