Wat gaat er bij CLC-VECTA allemaal veranderen?

Brancheorganisatie CLC-VECTA gaat vernieuwen en verduurzamen. Dit blijkt uit de Roadmap 2023, die voorzitter Bart van der Heijden afgelopen week presenteerde. “Dit is belangrijk voor het voortbestaan van onze vereniging.”

‘Van roadtrip naar roadmap’, zo werden de ambities van CLC-VECTA ingeleid tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering in 1931 Congrescentrum te ‘s-Hertogenbosch. Daarmee verwees Van der Heijden, in het dagelijks leven directeur Events van RAI Amsterdam, naar de vijf roadtrips die het nieuwe bestuur in de maanden september en oktober heeft gemaakt.

“Op de vorige ledenvergadering van 24 mei trad een bijna geheel nieuw bestuur aan”, vertelt de toen zelf ook benoemde voorzitter van CLC-VECTA in een interview met Expovisie. “Na twee jaar corona was het goed om onszelf de vraag te stellen hoe we er als vereniging voorstaan. In de basis is de taak van een branchevereniging altijd hetzelfde, maar een jaarplan gaat om nuances, om waar je echt op wilt focussen. Daarover zijn we op die vijf roadtrips in gesprek gegaan met onze leden.”

Verduurzamen en communicatie vernieuwen

Van der Heijden spreekt in de Roadmap 2023 uit dat CLC-VECTA zich op drie manieren nadrukkelijker gaan profileren: relevanter, zichtbaarder en verfrissender. “We hebben het bureau op orde en willen energie gaan steken in het organiseren van meer verschillende evenementen voor onze leden”, zegt Van der Heijden. “We hadden al iemand aangenomen voor marketing en communicatie, maar hebben ook nog budget om een eventmanager in te huren. Met dat team en uiteraard ook de leden willen we twee grote projecten gaan oppakken: duurzaamheid en modernisering van de communicatie.”

‘Duurzaam zijn’ staat er in een cirkel met eigenschappen van CLC-VECTA, die Van der Heijden op de ledenvergadering presenteerde (zie hierboven). “Duurzaamheid is een heel breed begrip”, legt Van der Heijden uit. “Het is niet alleen vergroenen, maar ook je onderneming doorgeven aan de volgende generatie. Het kan gaan om food-engineering en het reduceren van waste, maar ook om het behoud van medewerkers. Op dit brede thema willen we doorpakken, door er meer lading aan te geven.”

Verjonging en integratie YOIN

Binnen deze ambitie is ook diversiteit van het ledenbestand een speerpunt, zo blijkt uit de presentatie. Van der Heijden: “We willen ook de jongere generatie aan ons binden, onder meer met het oog op bedrijfsopvolging. Ook een betere man/vrouw-verhouding streven we na.”

Verandering van de organisatie blijkt onder meer uit een paar concrete veranderingen. Zo krijgen YOIN-leden voortaan recht op alle diensten van CLC-VECTA en komen alle locaties die lid zijn van de branchevereniging in aanmerking voor het YOIN-certificaat.

Het aangepaste activiteitenaanbod wordt begin 2023 opgestart, met meteen als in het oog springende verandering dat CLC-VECTA zijn traditionele nieuwjaarsreceptie skipt voor een voorjaarsbijeenkomst in maart. “Dan concurreren we niet met al die andere nieuwjaarsborrels waar je veel dezelfde gezichten tegenkomt”, lacht Van der Heijden. “Het wordt trouwens ook de bijeenkomst waar we de nadere contouren van onze nieuwe visie gaan presenteren.”

Lees het complete interview met Bart van der Heijden op Expovisie.nl.