Winst hotelmarkt naar recordhoogte

De Nederlandse hotelmarkt behaalt betere resultaten dan ooit. Dit blijkt uit het HOSTA 2017 rapport van adviesbureau Horwath HTL. Zowel de bezettingsgraad van de Nederlandse hotels als de gemiddelde kamerprijs zijn gestegen.
Hierdoor steeg de totale omzet per hotelkamer met 7 procen. Doordat het winstpercentage toenam van 35 procent naar 40 procent, steeg de winst per hotelkamer met bijna 20 procent. Uitgedrukt in Euro’s per hotelkamer is de winst hierdoor op het hoogste niveau in 40 jaar.

Hogere omzet en winst

Het onderzoek is door Horwath HTL uitgevoerd onder ruim 400 Nederlandse drie-, vier- en vijfsterren hotels. Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde bezettingsgraad in Nederland in 2016 is gestegen van 71,4 procent tot 73,9 procent. Hiermee ligt de bezettingsgraad op het hoogste niveau sinds het topjaar 2000. De bezettingsgraad in Nederland is nu voor het vierde jaar op rij gestegen.
 
De gemiddelde kamerprijs is in 2016 met 5 procent gestegen, van 102 tot 107 euro. Na de eerdere stijgingen in 2014 en 2015 ligt de kamerprijs hiermee nu op het hoogste niveau sinds 2007.

Verdere groei

De totale omzet in de Nederlandse hotels steeg in 2016 met 7 procent, tot 138 euro per hotelkamer per dag. De winst als percentage van de omzet nam eveneens toe, van 35,1 procent tot 40 procent. Uitgedrukt per hotelkamer per dag steeg de winst met bijna 20 procent tot € 55. In de afgelopen 40 jaar is dit niveau slechts één keer eerder gehaald, in het topjaar 2000.
 
De verwachtingen voor 2017 laten een verdere groei van de Nederlandse hotelmarkt zien. Verwacht wordt dat de bezettingsgraad zal stijgen naar circa 76 procent. De verwachtingen voor 2018 zijn eveneens positief: de bezettingsgraad stijgt dan mogelijk naar 77%. De gemiddelde kamerprijs blijft naar verwachting eveneens groeien, naar € 110 in 2017 en € 111 in 2018.

 
Hotelmarkt Amsterdam

In de regio Amsterdam & Schiphol steeg de gemiddelde bezettingsgraad in het afgelopen jaar eveneens, van 80,8% tot 82,2%. De gemiddelde kamerprijs steeg echter met ruim 5% van 124 tot 131 euro. Zowel de bezettingsgraden als de gemiddelde kamerprijzen zijn in Amsterdam aanzienlijk hoger dan in de rest van Nederland. Wel geldt dat de resultaten buiten de hoofdstedelijke regio – procentueel – sneller stijgen: de bezettingsgraad in de rest van Nederland steeg van 65,1 procent naar 68,4 procent, terwijl de gemiddelde kamerprijs steeg van 83 naar 88 euro.
 
De vooruitzichten voor de regio Amsterdam & Schiphol zijn eveneens voorzichtig optimistisch. De bezettingsgraad zal naar verwachting blijven stijgen tot 83,7 procent in 2017, maar in 2018 naar verwachting stabiliseren. De gemiddelde kamerprijs zal naar verwachting wel blijven stijgen, tot 137 euro in 2017 en 141 euro in 2018.

HOSTA 2017

Het HOSTA 2017 rapport is een publicatie van adviesbureau Horwath HTL en beleeft dit jaar haar 40e editie. Het rapport geeft de resultaten weer van de hotellerie in Nederland, België en Luxemburg. Aan het onderzoek hebben bijna 500 drie-, vier- en vijfsterrenhotels in de Benelux meegewerkt.